Цитата автора: Юстейн Ґордер книга: Замок в Піренеях

“Світ не мозаїка, зіткана з випадковостей. Усе в ньому взаємопов’язане”
(Юстейн Гордер «Замок у Піренеях»)