укр мова 7 клас

0
Нема оцінок

Підручник містить такі розділи: «Вступ», «Повторення та узагальнення вивченого», «Морфологія. Орфографія. Самостійні частини мови», «Морфологія. Орфографія. Службові частини мови», «Розвиток мовлення», «Узагальнення й систематизація вивченого протягом року», «Довідкове бюро». Школярі продовжують вивчати мовні явища на поглибленому рівні, знайомляться з різновидами норм української мови: орфоепічними, орфографічними, лексичними, фразеологічними, словотвірними, морфологічними, синтаксичними, пунктуаційними та стилістичними. Вправи на повторення на початку підручника допомагають школярам пригадати засвоєний матеріал попереднього року, зокрема, особливості використання паронімів, правило визначення роду незмінюваних іменників, розділові знаки в реченні тощо.

Достатню увагу приділено складанню діалогів. Учнів заохочують використовувати свій словниковий запас та діяти відповідно до конкретної мовленнєвої ситуації.

Школярі вивчають стилі мовлення та пробують складати власні тексти різних стилів. Також передбачені завдання, пов’язані з переказом тексту, наприклад, усний вибірковий переказ тексту наукового стилю. Завдяки таким вправам дитина навчається не лише відтворювати інформацію, але й знаходити потрібне, відокремлювати головну інформацію від другорядної тощо. Також діти вчаться складати тексти-інструкції, портретні нариси, брати участь у дискусіях, відстоювати свою думку.

Якщо в попередніх класах частини мови вивчалися вибірково, то цього року учням пропонується оновити в пам’яті всю інформацію з морфології української мови й побачити всю її граматичну структуру. Також школярі виконують вправи, завдяки яким пригадують вивчені групи орфограм, наприклад, правопис префіксів, подвоєння приголосних, ненаголошені голосні тощо. Під час вивчення частин мови орфографічні правила повторюються, зокрема, правопис знака м’якшення подано в темі «Дієслово», чергування приголосних звуків – у темі «Дієприкметник» тощо.

Слід звернути увагу на вправу з позначкою «Я – редактор!», у яких школярі мають відредагувати текст, прибрати русизми, замінити кальки з російської мови питомими українськими конструкціями.
У книзі вміщено тексти, безпосередньо пов’язані з тим, що оточує дитину, наприклад, сучасними технічними засобами (айфон, комп’ютер), з реаліями сучасного життя. Водночас дітям пропонується поміркувати над українськими прислів’ями або фразеологізмами, розвинути творче мислення. Вправи ілюстровано репродукціями картин відомих українських художників, фотографіями монументів, кадрами з мультфільмів.

Правила подано доступною для розуміння мовою та обов’язково підкріплено прикладами. У кінці підручника вміщені тлумачний, термінологічний та фразеологічний словники, а також словничок назв почуттів.
Підручник з української мови для 7 класу О. П. Глазової допоможе учням відмінно опанувати українську мову та розвинути навички мовлення.

Тетяна Волох

Вподобати:
+1
0
-1