Українська мова 7 клас

Анотація: 

Завдання підручника «Українська мова» для 7 класу, що є концептуальною складовою серії компетентнісно орієнтованих підручників цього автора, — це розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. В основу концепції підручника покладено формування мовної особистості учня в контексті розвитку навичок XXI століття відповідно до вимог Державного стандарту та чинних програм.

Рецензії на книгу

укр мова 7 клас

Підручник містить такі розділи: «Вступ», «Повторення та узагальнення вивченого», «Морфологія. Орфографія. Самостійні частини мови», «Морфологія. Орфографія. Службові частини мови», «Розвиток мовлення», «Узагальнення й систематизація вивченого протягом року», «Довідкове бюро».

Відгуки

Цитати з книги