Українська мова 6 клас

Анотація: 

Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета. Теоретичний матеріал структуровано на підрозділи із зазначенням ключових понять, деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що сприяє запам’ятовуванню інформації. Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значна увага приділяється завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки, порівняння. Інтерактивні завдання, тематичні рубрики збагачують зміст підручника, активізують навчальну діяльність п’ятикласників. Пропонуються завдання, що спонукають учнів висловлюватися на теми, пов’язані з їхнім життєвим досвідом. Окремі вправи надають п’ятикласникам можливість вибору того чи іншого варіанта завдання, способу його виконання, теми висловлювання залежно від здібностей та уподобань. Підручник створює умови для самовираження, саморозвитку і самопізнання учнів.

Рецензії на книгу

Українська мова 6 клас

Підручник з української мови продовжує знайомити шестикласників із системою української мови, орфографічними правилами та граматичними особливостями вже на більш глибокому рівні. Велика увага приділена розвитку зв’язного мовлення й правильного слововживання. На початку книги міститься розділ «Лексикологія», з якого учні дізнаються більше про словниковий запас мови, а також про лексику обмеженого використання – архаїзми, історизми, діалектизми.

Відгуки

Цитати з книги