Українська мова 6 клас

0
Нема оцінок

Підручник з української мови продовжує знайомити шестикласників із системою української мови, орфографічними правилами та граматичними особливостями вже на більш глибокому рівні. Велика увага приділена розвитку зв’язного мовлення й правильного слововживання. На початку книги міститься розділ «Лексикологія», з якого учні дізнаються більше про словниковий запас мови, а також про лексику обмеженого використання – архаїзми, історизми, діалектизми. Автори подають багато вправ, пов’язаних із правильним слововживанням, що вчить дитину уникати прикрих помилок у мовленні. Для опрацювання цієї теми дібрано багато цікавих текстів та дотепних діалогів. Також слід звернути увагу на вправи з приміткою «Життєва ситуація», у яких дітям пропонується скласти власний текст або діалог. Також у підручнику запропоновані кілька завдань із проєктним підходом – наприклад, учням слід скласти доповідь про особливості української мови для іноземців.

Під час подальшого вивчення матеріалу підручника школярі поглиблюють свої знання з будови слова та словотвору. Наступні розділи підручника спрямовані на вивчення іменника, прикметника, числівника та займенника як частин мови. Слід зауважити, що поглиблення знань з граматики відбувається одночасно з опрацюванням орфографічних правил, пов’язаних із відповідною темою – наприклад, написання е, и та і в суфіксах іменників, н та нн у прикметниках, написання частки не з іменниками та прикметниками. Також кожен розділ доповнено прикладами правильного слововживання, наприклад, використання правильного відмінка (читати по складах) або пояснення відмінностей між паронімами (військовий та воєнний, спостережливий та спостережний).

Підручник чітко структуровано. Перші сторінки книги – це схеми та таблиці, завдяки яким учень може швидко знайти потрібну інформацію та побачити мовне явище комплексно. Кожен параграф розпочинається невеличкою вступною вправою, яка має мотивувати школяра до розмірковування над певним мовним явищем. Лише після цього доступно та коротко пояснюється правило, яке пропонується закріпити шляхом виконання різноманітних завдань. Вправи у підручнику диференційовані: є зовсім легкі завдання, є – дослідницького або конкурсного характеру. У кінці кожного розділу вміщено сторінку з мовними цікавинками, жартами, скоромовками або іграми. Також учням пропонується перевірити свої знання з теми, виконавши невеличкий підсумковий тест.

У кінці підручника окремо подано теми для уроків зв’язного мовлення. Цього року школярі вчаться складати текст-опис приміщення, докладно переказувати текст-роздум та розповідний текст з елементами опису природи, самостійно складати твір-опис природи за картиною, текст-роздум про вчинки людей, замітку в газету, оповідання.

Тексти для підручника дібрано з довідників та художньої літератури. Вони допомагають дитині дізнатися більше про історію та географію України, про Всесвіт, тваринний світ, визначні досягнення людства. Оформлення книги охайне, інформацію легко знайти.

Підручник з української мови для 6 класу за редакцією О.В. Заболотного та В.В. Заболотного є незамінним помічником учителя під час викладання та самостійної роботи учнів.

Тетяна Волох

Вподобати:
+1
0
-1