Українська мова 3 клас

0
Нема оцінок

Підручник містить цікавий та пізнавальний матеріал для вивчення української мови учнями третього класу. Завдяки вдало дібраним текстам і актуальним мовленнєвим ситуаціям дитина вчиться використовувати українське слово в повсякденному мовленні, правильно наголошувати слова, самостійно будувати невеликі тексти. Автори подають невеликі тексти та списки, спрямовані на підвищення загального рівня культури учнів, зокрема, нагадування, що потрібно робити під час розмови (наприклад, вдумливо добирати слова, вимовляти їх чітко та виразно), а чого слід уникати (наприклад, пропуску слів, розмахування руками, уживання зайвих та грубих слів).

Навчальний матеріал чітко структуровано. Підручник містить такі розділи: «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова», «Частини мови», «Іменник», «Прикметник», «Дієслово», «Повторення вивченого за рік». Таким чином, розуміння системи мови формується поступово, від простого до більш складного, без перенапруження дитини. Кожен із розділів починається схемою, з якої учень дізнається, що саме буде вивчатися протягом цього тематичного блоку. На початку теми подаються вправи, що мотивують школяра до розмірковування, дослідження того, як той чи той тип тексту, слово, фраза використовуються в реальному житті. Такий підхід спонукає учня до більшого заглиблення в тему та творчої роботи з матеріалом, а не механічного відтворення фактів. Водночас, автори додають багато підказок до виконання тієї чи тієї вправи, що є доцільним з огляду на вік дитини.

Доступні та пізнавальні вправи формують навички орфографічної зіркості, розуміння будови слова та зв’язку правильного написання лексем з фонетичними та морфологічними особливостями української мови. У підручнику подані завдання різних типів: наприклад, складання діалогів, читання тексту та добирання заголовку до нього, добирання синонімів, зміна слова, побудова словосполучень, додавання пропущеної літери, ведення читацького щоденника, робота зі словником. Усе це дозволяє не тільки глибоко опрацювати мовний матеріал, але й набути навичок роботи з текстом, критичного осмислення прочитаного, які є надзвичайно важливими для людини XXI століття.

Матеріал подається в легкій, цікавій формі, з великою кількістю казок, загадок, жартівливих малюнків. Тексти для книги дібрані з урахуванням інтересів дитини та стосуються того, що оточує школяра щодня. Текстовий матеріал розвиває у третьокласників зацікавленість у дослідженні навколишнього світу, оскільки у них ідеться про тварин, комах, рослини, діяльність людини.

Підручник з української мови для 3 класу за редакцією М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко та Н. А. Васильківської є гарним помічником для роботи вчителя у класі.

Тетяна Волох

Вподобати:
+1
+1
-1