Українська мова 5 клас (Заболотний)

0
Нема оцінок

Виклад підручника починається з повторення засвоєного в початкових класах, завдяки чому в дитини є можливість пригадати вже відому інформацію з розділу «Частини мови». Але, крім уже відомих іменника, прикметника, дієслова, числівника та прислівника, учні поглиблено вивчають функціонування в мові займенників та службових частин мови – прийменника та сполучника.

Великий тематичний блок присвячено відомостям із синтаксису та пунктуації. Школярам пропонується розібратися з будовою речення, його головними та другорядними членами, а також зрозуміти основні принципи використання розділових знаків у простому та складному реченні. Також передбачене опрацювання орфографічних правил та особливостей правильної вимови звуків. Окремі розділи присвячено лексикології та будові слова. Таким чином, учням слід готуватися до напруженої роботи протягом навчального року.

Завдяки різноманітним вправам та стислим поясненням учні можуть з легкістю опанувати пропонований матеріал. Слід зазначити, що автори посібника часто подають приклади правильного слововживання та помилок, яких слід уникати, що є важливим для відпрацювання навичок літературного мовлення. Багато завдань містять примітку «Життєва ситуація» і пропонують побудувати діалог, висловити своє ставлення до певного явища, написати оголошення, що одразу ж допомагає включити навчальний матеріал у життя учня, показати його практичне використання. Лексичну, пунктуаційну та орфографічну зіркість розвивають вправи на віднайдення помилок та редагування речень.

Для допитливих учнів у підручнику передбачені додаткові поради книжок, які можна прочитати, мовні ігри, жарти, скоромовки. Завдання в посібнику диференційовані: є вправи стандартного рівня, підвищеної складності, з елементами дослідження, конкурсного характеру. Є проекти, для виконання яких потрібно розподілити ролі між учнями та організувати спільну роботу.

Окремим блоком у підручнику вміщено уроки розвитку зв’язного мовлення. Учні вивчають стилі мовлення, складають усні та письмові тексти – описи, розповіді, роздуми, пишуть замітки в газети, листи, роблять докладні перекази. Дібрані тексти спонукають дітей до роздумів над морально-етичними проблемами, допомагають дізнатися щось цікаве про навколишній світ та побачити красу природи. Завдання на складання опису в науковому стилі привчає дитину до академічного викладу інформації та загалом до розуміння того, як працювати з науковою літературою. За змістом блок із розвитку зв’язного мовлення розташовано в самому кінці книги, а отже, під час виконання завдань із нього школярі можуть ще раз повторити матеріал, засвоєний протягом року.

У додатках до підручника розташовані орфоепічний словник та словнички наголосів та синонімів.

Чітко структурований, інформативний та пізнавальний, підручник з української мови для 5 класу за редакцією О.В. Заболотного, В.В. Заболотного неодмінно стане в пригоді під час навчального процесу.

Тетяна Волох

Вподобати:
+1
0
-1