Українська мова. 4 клас

5
Середня: 5 (1 оцінок)

Підручник засвідчує органічну пов’язаність із навчальним матеріалом попереднього року, що позитивно впливає на засвоєння інформації учнями. У ньому містяться такі розділи: «Мова і мовлення», «Текст», «Речення», «Слово. Значення слова. Частини мови», «Іменник», «Прикметник», «Числівник», «Займенник», «Дієслово», «Прислівник». Розділи «Іменник», «Прикметник», «Дієслово» починаються з повторення вивченого про ці частини мови в попередніх класах, що допомагає дитині актуалізувати вже набуту інформацію та підготуватися до поглиблення своїх знань.

Кожен із розділів книги відкривається невеликою схемою, завдяки якій школярі можуть отримати структуроване узагальнення того, що вони вивчатимуть на уроках. Завдяки використанню другої особи однини (займенник «ти»), доступної, простої лексики у звертаннях створюється відчуття довірливості та позитиву – дитину заохочують поміркувати над певними мовними принципами, самостійно вивести закономірності, запам’ятати відмінювання частин мови, звернути увагу на важливі моменти.

Підручник насичений різноманітними загадками, віршами та невеличкими текстами, які відповідають віку учня четвертого класу. Вдумливе виконання вправ допоможе дитині не тільки опанувати українську мову, але й дізнатися щось нове та цікаве про природу України, історію, тваринний світ, різноманітні варіанти дозвілля (наприклад, гру в шахи). Також слід звернути увагу на кольорові ілюстрації, уміщені в книзі. Багато завдань побудовано за сучасними принципами навчання мовам – учневі пропонується самостійно скласти усний текст за картинкою, описати те, що він бачить, змоделювати конкретну мовленнєву ситуацію. Також наведені вправи, покликані розвинути навички написання власного тексту.

Важливим є те, що на кожну тему наводиться достатньо різноманітних вправ і завдань різних типів для якомога кращого опрацювання матеріалу. Підручник не перевантажений складною теорією, натомість граматичні категорії пояснюються за допомогою віршиків або казок (наприклад, «Сім’я займенників», казка про двох друзів – Іменника та Прикметника). Схеми та короткі пояснення, виділені напівжирним шрифтом, легко помітити в тексті та зручно запам’ятати.

Деякі теми пов’язуються з іншими предметами, зокрема, тема про числівник, у якій учням пропонується скласти кілька прикладів на додавання й віднімання. Кожне правило неодмінно пов’язане з реальною мовленнєвою ситуацією, зокрема, учні складають діалоги, вчаться підписувати новорічну листівку. Усі незрозумілі слова пояснюються, що сприяє збагаченню лексичного запасу дітей. Наприкінці книги вміщені вправи, у яких школярам пропонується згадати вивчений матеріал у комплексі, наприклад, поміркувати над роллю прикметників у тексті та зробити висновок щодо типу цього тексту. Наявні завдання, що вимагають групової роботи учнів, уміння аргументувати свою позицію, висловлювати власну думку.

Підручник з української мови для 4 класу за редакцією М.С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко є гарним інструментом для виховання грамотності, розуміння системи мови, упевненого мовлення, цікавості до навколишнього світу.

Тетяна Волох

Вподобати:
+1
0
-1